Hắc ám chi các

…So với việc tới một nơi xa lạ, tranh đoạt một mảnh trời riêng cho mình, chẳng bằng trở lại nơi mình đã quen thuộc, đoạt lại những thứ vốn nên thuộc về mình…

English

The comics in this category have been translated by Hacc into English, all English versions have Vietnamese versions on the website

error: No copy! Please!
Đăng ký nhận thông báo chap mới!    OK No thanks