Hắc ám chi các

…So với việc tới một nơi xa lạ, tranh đoạt một mảnh trời riêng cho mình, chẳng bằng trở lại nơi mình đã quen thuộc, đoạt lại những thứ vốn nên thuộc về mình…

School Life

Cuộc sống trường học, ngữ cảnh diễn biến câu chuyện chủ yếu ở trường học

error: No copy! Please!
Đăng ký nhận thông báo chap mới!    OK No thanks