Cuối cùng lại ở với anti-fan | Hãng Hoa Tưởng

Giúp Hacc tăng thứ hạng phổ biến bằng một share nha mn!

Cuối cùng lại ở với anti-fan

Tác giả: Hãng Hoa Tưởng

Vẽ: Ngư Thứ 

Thể loại: Comedy, School Life, Shounen Ai, Webtoon

Tên khác: Finally Living Together with my Anti-Fan

Nguồn: DYSANIA SCANLATIONS (Bản re-trans đã có sự đồng ý của nhóm scan)

Tình trạng: Ongoing

Tóm tắt: Thần tượng nổi tiếng Juna bị buộc phải rời khỏi nhóm do một scandal đồng tính luyến ái. 
Nửa năm sau, với thân phận của Hàn Quân Nhiên anh xuất hiện với vai trò một sinh viên đại học.
Tuy nhiên, có lẽ do số phận mà bạn cùng phòng của anh lại là một anti-fan ghét anh vô cùng!?
Sống cùng với an-ti fan này chắc chắn sẽ trở thành một loại kinh nghiệm phức tạp…

Mục lục:

Chap 0 Chap 1 Chap 2 Chap 3 Chap 4 Chap 5 Chap 6 Chap 7 Chap 8

Chap 9 Chap 10 Chap 11 Chap 12 Chap 13 Chap 14 Chap 15 Chap 16

Chap 17 Chap 18 Chap 19 Chap 20 Chap 21 Chap 22 Chap 23 Chap 24 

Chap 25 Chap 26 Chap 27 Chap 28 Chap 29 Chap 30 Chap 31 Chap 32 

Chap 33 Chap 34 Chap 35 Chap 36 Chap 37 Chap 38 Chap 39 Chap 40 

Chap 41 Chap 42 Chap 43 Chap 44 Chap 45 Chap 46 Chap 47 Chap 48 

Chap 49 Chap 50 Chap 51 Chap 52 Chap 53 Chap 54 Chap 55 Chap 56

(END)

Credit nhóm scans:

Giúp Hacc tăng thứ hạng phổ biến bằng một share nha mn!

8 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.