Love is an illusion | Chap 44

BL Manhwa
Giúp Hacc tăng thứ hạng phổ biến bằng một share nha mn!Giúp Hacc tăng thứ hạng phổ biến bằng một share nha mn!

65 thoughts on “Love is an illusion | Chap 44

  1. Alen trội AA kết hợp với alen lặn aa cho ra thế hệ lai F1 với tỉ lệ trội lặn là 3/4 – thuyết Menđen hân hạnh tài trợ bộ truyện này :)))

    1. Làm ơn tha cho t đi TTATT vừa được ra khỏi cấp hai sáng nay đã gặp cmt của thím TTATT

Leave a Reply

Your email address will not be published.