My Dear Deadman | Ozet

Giúp Hacc tăng thứ hạng phổ biến bằng một share nha mn!

My Dear Deadman

Tác giả: Ozet

Thể loại: Drama, Romance, Shounen Ai, Supernatural

Nguồn: Majime Scans 

Tình trạng: Hoàn

Credit nhóm scans:

Bắt đầu đọc:Giúp Hacc tăng thứ hạng phổ biến bằng một share nha mn!

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.