[Raws] Kaineko no Ubaikata | Yoshimoto

Giúp Hacc tăng thứ hạng phổ biến bằng một share nha mn!

Tên truyện: Kaineko no Ubaikata

Tác giả: Yoshimoto [Twitter/ Pixiv]

Tên khác: 飼い猫の奪い方, How to deprive a domestic Cat

Thể loại: Yaoi

Nguồn Nhật: Amazone

Giới thiệu:

One day, Chida, who has a part-time job for building cleaning, gets caught up in the play of a bad-looking gay couple. However, the sex is so comfortable that one of the couple, Saijo, can not be forgotten. At that time, Sakiko, who should have been a boyfriend of Saito, “Let’s enjoy more?” And he is invited to 3P play…

Lưu ý: Đây là bản lậu copy từ website lậu khác, t đọc qua thấy hay quá nên đánh liều share về cho mn đọc, xin lỗi nhiều nếu làm các bạn mất thiện cảm :((( . Link bản Nhật và Anh bản quyền chính thức đã gắn trên nguồn.

Full Volum:

Giúp Hacc tăng thứ hạng phổ biến bằng một share nha mn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.