Hắc ám chi các

…So với việc tới một nơi xa lạ, tranh đoạt một mảnh trời riêng cho mình, chẳng bằng trở lại nơi mình đã quen thuộc, đoạt lại những thứ vốn nên thuộc về mình…

bl Nam nô chậm hiểu | Chap 10

error: No copy! Please!
Đăng ký nhận thông báo mới!    Ok No thanks