Hắc ám chi các

…So với việc tới một nơi xa lạ, tranh đoạt một mảnh trời riêng cho mình, chẳng bằng trở lại nơi mình đã quen thuộc, đoạt lại những thứ vốn nên thuộc về mình…

Câu chuyện về nhà nghiên cứu màu hoa Hồng và một kẻ ăn hoa

error: No copy! Please!