Love is an Illusion! | Fargo

Love is an Illusion! Tác giả: Fargo Tên thay thế: 사랑은 환상!, Love Is An Illusion, Tình yêu chỉ là một ảo giác Thể loại: Romance, Yaoi, Manhwa, Omegaverse Nguồn: Random Fujoshis Scans  (Đã có sự đồng ý re-trans của nhóm) Ngoài ra các bạn có thể ủng hộ tác giả trực tiếp trên Lezhin: Tại đây hoặc Tại đây Tình trạng: Ongoing  Tóm tắt: 

» Read more